Kurzy pre teenagerov


Teenagerské kurzy prebiehajú prevažne systémom 2 vyučovacie hodiny týždenne. Kurzy vedú kvalitní, kvalifikovaní, skúsení (a veselí:) lektori, takže hodiny popri rozvoji jazykových zručností študentov poskytujú priestor pre rozvoj ich všeobecného vzdelávania, inteligencie a celkového osobnostného rozvoja.

V tejto vekovej skupine sú najobľúbenejšie skupinové kurzy (8-10členné), ale máme aj malé skupiny (5-7, 4,3,2-členných), a poskytujeme aj kurzy individuálne, prípadne jednorazové konzultácie.

Našimi kľúčovými kurzmi sú v súčasnosti New Opportunities Elementary – Pre-Intermediate – Intermediate – Upper-Intermediate.

 

NO1 NO2 NO3 NO4

 

 

Zanechať komentár