Kurzy pre dospelých


Dospelí klienti majú k dispozícii výuku počas celého dňa, v kurzoch skupinových (8-10členných, zvyčajne v neskorších popoludňajších a večerných hodinách), v malých skupinách (5-7, 4,3,2-členných), alebo v kurzoch individuálnych, tzv. 1:1. Obľúbené sú aj kombinované kurzy, napr. týždenne 2 hodiny business English v skupine plus 1 hodina individuálna so špeciálnym zameraním (ESP).

Kurzy pre dospelých klientov prebiehajú v troch základných typoch:

Kurzy obchodnej/pracovnej angličtiny – Business English

pre dospelých, ktorí potrebujú angličtinu najmä pre zamestnanie a cestovanie. Sústreďuje sa na komunikačné zručnosti ako prezentácie, rokovania, mítingy, firemná korešpodencia, email, telefonovanie, písanie reportov a pod.

Výuka prebieha v priestoroch našej školy, v prípade potreby/záujmu realizujeme kurzy aj v priestoroch Vašej organizácie.

Bližšie info pozri na „Business English“.

 

Kurzy všeobecnej angličtiny – General English Courses

sú navrhnuté pre dospelých, ktorí majú potrebu a motiváciu zlepšovať svoje jazykové zručnosti v angličtine za účelom cestovania, všeobecného používania v každodennom živote, kvôli štúdiu, alebo jednoducho zo záujmu a pre radosť.

Výuka prebieha v priestoroch našej školy, v prípade potreby/záujmu realizujeme kurzy aj v priestoroch Vašej organizácie.

Bližšie info pozri na „Kurzy všeobecnej angličtiny pre dospelých“.

 

Kurzy angličtiny pre špeciálne účely – ESP Courses

tieto typy kurzov sa sústreďujú na jazyk a zručnosti závažne a priamo súvisiace so súčasným alebo budúcim zamestnaním užívateľa. Sú to napr. kurzy technickej angličtiny, angličtiny pre turizmus, reštauračný priemysel a pod.

Bližšie info pozri na  „Kurzy angličtiny pre špeciálne účely“.

 

 

Zanechať komentár