Kurzy pre deti


Vyučujeme metódou „SMILE“ (úsmev), ktorá bola úspešne testovaná a vyvinutá špeciálne pre túto vekovú skupinu. Jej podstatou je:

Skill-orientated learning – učenie zamerané na jazykové zručnosti. Deti získavajú komunikačnú sebadôveru cez počúvanie a hovorenie, skôr, než sa začnú učiť čítať a písať. Presne tak, ako v materinskom jazyku.

Multi-sensory learner motivation – motivácia dieťaťa, ktorá zapája všetky jeho zmysly.

Intelligence-building activities – aktivity, ktoré podporujú rozvoj celkovej inteligencie dieťaťa.

Long-term memory storage – trvalé zapamätanie. Hudba, pohyb, rytmus, rým pomáhajú ukotviť jazyk v dlhodobej pamäti.

Exciting sketches, stories and games – zábavné a pútavé scénky, príbehy a hry.

Kurz vydavateľstva Cambridge University Press Playway to English je 4-dielny kurz pre deti od pred-čítacieho/pred-písacieho veku (5-6ročné) po mladší školský vek (4.-5. roč. ZŠ), v ktorom si deti osvojujú angličtinu prostredníctvom hry, hudby a TPR (Total Physical Response – celková fyzická odpoveď). Kurz im poskytuje zábavné a dynamické vyučovacie zážitky.

Level 1, tzv. prípravka (1xtýždenne) buduje jazykovú sebadôveru detí cez posluch a hovorenie, v leveloch 2, 3 a 4 (výuka 2x týždenne) pribúda čítanie a písanie. Kurz je vybavený širokou škálou podporných materiálov ako napr. DVD so zábavnými scénkami a animovanými príbehmi, ktoré precvčujú cieľové zručnosti a slovnú zásobu zábavným a motivujúcim spôsobom.

 

PW1 PW2 PW3

Kľúčové črty kurzu:

  • príbehy, pesničky, hry, riekanky a rýmovačky robia nový jazyk ľahko a pripodzene zapamätateľným
  • vytvorený vysoko odbornými a skúsenými autormi, ktorí sa špecializujú na výuku mladších detí už veľa rokov
  • nový jazyk uvádzajú milé postavičky, ako napríklad Max, nezbedná maňuška  PW5

 

 

Zanechať komentár